Бухгалтерский аутсорсинг

Для успішного ведення бізнесу, кожне підприємство самостійно визначає облікову політику, обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми управлінського та кадрового обліку, затверджує правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів бухгалтерського обліку. Визначає загальну єдину стратегію роботи підприємства, цілі і задачі успішного конкурентоспроможного розвитку компанії.

ТОВ «ТНХ-КОНСАЛТИНГ» маючи в штаті висококваліфікованих спеціалістів в різних напрямках підприємницької діяльності має можливість надавати наступні професійні послуги:

  1. Аутсорсингові послуги – що включають в себе, ведення первинної документації бухгалтерського обліку, нарахування заробітної плати, в т.ч. лікарняні, декретні, відпустки, пільги, підготовка, складання та здача звітів до всіх контролюючих державних органів, розробка облікової політики, ведення бухгалтерії суб`єкта підприємницької діяльності (СПД, ФОП), послуга «бухгалтерська перевірка», планування податків, постановка бухгалтерського обліку, відновлення бухгалтерського та податного обліку, супровід перевірок контролюючих органів, інші послуги.

  2. Аутсорсингові послуги у сфері аграрного бізнесу – включають в себе складання первинної сільськогосподарської документації, налаштування регістрів обліку під специфіку підприємства, нарахування податків згідно законодавчої бази, відновлення податкового та бухгалтерського обліку, підготовка та здача звітності до контролюючих органів, притаманної сільськогосподарським підприємствам, проведення інвентаризації банку земель, інвентаризації ВРХ, та ін..

  3. Кадровий аутсорсинг — включає в себе, кадрові послуги зі складання штатного розпису, ведення трудових книжок, заключення трудових договорів та договорів матеріальної відповідальності, розробки посадових інструкцій, ведення табелів обліку робочого часу, оформлення наказів на прийом та звільнення а також загальних наказів по підприємству, ведення особових справ співробітників, підготовка та здача звітів з кадрового діловодства.

  4. Управлінський аутсорсинг в сільському господарстві – оцінка організаційної структури, діагностика існуючих організаційних процесів, розробка єдиної стратегії компанії та впровадження оптимізованих процесів на підприємстві складання управлінської звітності під вимоги власників або директорів.

  5. Консалтингові послуги включають в себе консультації з питань оподаткування та мінімізації податкових платежів, консультування з питань розробки облікової політики для цілей податкового обліку, консультації з питань складання податкової та фінансової звітності, консультації з питань застосування програмного забезпечення, захист інтересів в судах та податкових органах. Послуги надаються у формі абонентського консультаційно-інформаційного супроводу або у формі разових консультацій.

  6. Юридичні послуги – включають в себе реєстрацію всіх суб’єктів підприємницької діяльності від ТОВ до СПД (ФОП), внесення змін до Статутів підприємств, ліквідація та реорганізація підприємств, всі види послуг пов`язаних з корпоративним, трудовим, процесуальним, контрактним, сімейним та інтелектуальним правом. Також надаємо послуги пов`язані з купівлею продажем нерухомості, оренда нерухомості, договори іпотеки, отримання ліцензій у будівництві, захист прав і інтересів інвесторів – власників нерухомості.

  7. Розрахунок заробітної плати – послуги включають в себе розрахунок заробітної плати штатних працівників, розрахунок винагород по договорах цивільно-правового характеру, розрахунок лікарняних та декретних, розрахунок мобілізованих працівників, працівників що перебувають у відпустці та відрядженні, нарахування заробітної плати, нарахування податків, складання звітності до відповідних контролюючих органів.

Робота з нами принесе Вам приємне задоволення від отриманих результатів, а ми в свою чергу будемо мати честь працювати з Вами!

Контакти:

050-441-65-64, 068-954-36-46